Rosendal Chamber Music Festival 2021

Gunnar Danbolt

Biography

Festival Performances Year 2021

Lecture: Gunnar Danbolt (in Norwegian)
«Hvorfor bøndenes musikk (folkemusikken) på 1800-tallet ble så viktig, særlig for komponister fra små, undertrykte land som Norge og Tsjekkia?»