Rosendal Kammermusikkfestival 2024

Gunnar Danbolt

Biografi

Gunnar Danbolt ( f. 1940), er professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om maleri og skulptur fra antikken, middelalderen og renessansen, og om moderne kunst, kunstteori, kunsthåndverk og barnekultur.

Han er mye benyttet som foredragsholder og foreleser i mange sammenhenger.

Danbolt mottok i 2000 Meltzers Høyskolefonds Forsknings – og Formidlingspris. Utnevnt i november 2007 til Ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden for sin kunstformidling. Mottatt Per Sivleprisen, mai 2010,  for bruk av nynorsk målføre i sin bok om Norsk Kunsthistorie.

Fra høsten 2003 til 2015 har han sammen med Nina Skurtveit laget radioprogrammet Kunstreisen på NRK P2, der de har tatt for seg eldre og nyere kunst i samlinger og utstillinger i Europa og USA.

Fra 2010 er Gunnar Danbolt emeritus, men holder fremdels foredrag og deltar på kunstreiser i inn- og utland.

.button{border:none color: white; padding: 16px 40px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; margin: 4px 2px; transition-duration: 0.4s; cursor: pointer}.button1{background-color: black; color: white; border: 2px solid black}.button1:hover{background-color: green; color: white

Les meir

Festival forestillinger i 2024

Foredrag (på norsk)
Gunnar Danbolt