Rosendal Kammermusikkfestival 2020

Rosendal Kammermusikkfestival 2020: LvB250

6. -9. august 2020

Når vi snakker om Beethoven har vi en tendens til å fokusere på det storslåtte, kjempende og revolusjonære. Men det er også så mye ømhet, intime betroelser, humor og tvetydighet i musikken hans. Mitt håp er at vi i løpet av Rosendal Kammermusikkfestival 2020 vil oppleve det store mangfoldet hos denne enestående komponisten.”

Leif Ove Andsnes

Nå i sitt femte år feirer Rosendal Kammermusikkfestival Beethovens 250 års fødselsdag i det vakre og storslagne landskapet i en av Norges vestlandsfjorder. Kunstnerisk leder Leif Ove Andsnes får selskap av 25 gjesteartister og foredragsholdere som vil gi publikum et innblikk i komponistens mangslungne verden.

I løpet av fire dager skal vi utforske et bredt repertoar fra alle periodene i hans liv”, sier Andsnes, ”Vi vil spille både berømte verk og sjeldnere spilte verk, og håper å komme helt tett på Beethoven.”

Leif Ove Andsnes er på scenen fra 6. – 9. august sammen med fire pianistkolleger – Paul Lewis, Jonathan Biss, Vikingur Ólafsson og  Kristian Bezuidenhout – i tillegg til Christiane Karg (sopran), Ébène String Quartet, Alina Ibragimova og Guro Kleven Hagen (fiolin), Henninge Landaas (bratsj), Christian Poltéra og Jakob Koranyi (cello), Karol Ciesluk (kontrabass), Avi Avital (mandolin), Colin Currie (slagverk), Håkan Hardenberger (trompet), Ingrid Søfteland Neset (fløyte), Bjørn Nyman (klarinett), Per Hannisdal (fagott), Ragnhild Lothe (horn) og foreleserne Jan Swafford, Erling Sandmo og Gunnar Danbolt. En rekke samtidsverk som blant annet illustrerer Beethovens vedvarende innflytelse vil også være en del av programmet, inkludert musikk av fire norske komponister – Ketil Hvoslef, Rolf Wallin, Lene Grenager og komponist/ saksofonist Marius Neset. 

 

6. -9. august 2020

I løpet av Festivalen vil ikoniske verk som Måneskinnssonaten og Strykekvartett opus 131 bli fremført ved siden av Beethovens mindre kjente komposisjoner, som hans sanger eller sonatiner for mandolin og klaver. Tidlige og sene verk vil bli satt sammen innenfor samme program, som den tidlige Pianotrio opus 1 i c-moll og den siste Pianosonaten opus 111, også i c-moll.

 

Ingen andre komponister har hatt en slik utvikling i løpet av livet sitt, eller kan vise til en slik usedvanlig utvikling innenfor kun ett verk” sier Leif Ove Andsnes. ”For eksempel bruker Beethoven i Diabelli-variasjonene opus 120 en vals komponert av Anton Diabelli som temaet for variasjonene. Det er et ganske banalt og enkelt tema, men det er den måten han utvikler de 33 variasjonene på inn i en metaforisk verden som gjør det til en eksistensiell reise. Det er også ganske interessant at Beethoven i sine siste år i økende grad ble interessert i å arrangere folketoner, og hvis man ser nærmere på noen av hans mest komplekse verk, finnes det ofte en skjult folketone der, eller et nærvær av folkevise eller folkedans. Enkelhet er alltid til stede i Beethovens musikk, og han kombinerer ofte enkelhet og kompleksitet i sine større verker, for på den ene side å skape et hverdagslig livsuttrykk og samtidig en opphøyet åndelig verden.”

 

Rosendal Kammermusikkfestival finner sted i og omkring Baroniet Rosendal fra 1600-tallet,  ved innløpet av Hardangerfjorden. Til tross for at Rosendal ligger litt utenfor allfarvei, blomstret godssetet i flere århundrer, og rommene på Slottet fra 1665 er utsmykket med vakre malerier og møbler hentet fra hele Europa, blant annet et fint Pleyel flygel fra 1860. Et tidlig Streicher hammerklaver ble kjøpt av stamhusbesitter Marcus Gerhard Hoff Rosenkrone i København på 1840-tallet. Dette instrumentet ble en musikalsk hovedattraksjon for besøkende musikere.  Beethoven eide også et instrument laget av Streicher, om dette sa han en gang « alt for godt for meg … fordi det fratar meg friheten til å skape min egen tone.» Det arbeides med å få til en restaurering av Baroniet Rosendals Streicher i håp om at det kan få nytt liv igjen under Rosendal Kammermusikk Festival 2020.

Baroniet Rosendal med sin praktfulle plassering mellom fjord, fonn, fjell og fossefall, er det ideelle stedet for en intim musikalsk opplevelse. “Den fire dager lange opplevelsen man får på denne musikkfestivalen er ubeskrivelig”, skrev Asia Music Weekly. “Med plasseringen i et slikt vidunderlig landskap, blir festivalen på en eller annen måte beriket av en dypere innlevelse av temaet, og det høye nivået på fremførelsene.” Radio Klassisk (Østerrike) hadde følgende kommentar: “De finnes – disse unike stedene med sine egne unike atmosfærer. Fortellinger og inntrykk som du setter pris på, og tar med deg hjem”. Til dette tilføyde La Repubblica (Italia) “og på den listen kan du legge Rosendal til … en kammermusikkfestival rik og uforglemmelig på grunn av kvaliteten på utøverne, og for dybden i de tematiserte programmene.”

 

 

6. -9. august 2020

På samme måte som ved tidligere festivaler vil Baroniet Rosendal også i år arrangere en utstilling kuratert av professor Gunnar Danbolt. ”Årets utstilling viser verk av den norske kunstneren Olav Christopher Jenssen (f. 1954-), som startet sin karriere med figurative bilder, men gikk utover på 1980-tallet over til malerier som vibrerer et sted mellom det figurative og det non-figurative uten egentlig å være noen av delene. Han er heller ingen romantiker som vil male det uutsigelige, men en kunstner som er opptatt av det som faktisk kan sies – med farger og former, rytmer og penselstrøk. Skjønt også om grensene for det som kan uttrykkes. For arbeidene hans – grafikk, tegninger, maleri, relieff og installasjoner – kaster lys over selve den prosess, som er bærer av uttrykket. Og det skjer primært på overflaten og fortaper seg i det som kan virke som et dypt rom langt inne eller dypt nede. Der aner vi grensene for språket …»

 

Rosendal Kammermusikkfestival retter en stor takk til Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen for betydelig økonomisk støtte, som gjør det mulig å realisere festivalens ambisiøse kunstneriske mål.


Samarbeidspartnar

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Rosendal Kammermusikkfestival vil takke Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen for betydelig økonomisk støtte, som gjør det mulig å realisere festivalens ambisiøse kunstneriske mål.