Slottet frå 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall

Hjem Ledig stilling

Ledig stilling

Baroniet Rosendal – slottet fra 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall

Baroniet Rosendal er eit unikt nasjonalt kulturminne som ligg i naturskjønne  Rosendal i Kvinnherad kommune. Baroniet Rosendal består av slott og 19 andre freda bygningar, konsertsal, overnattingsverksemd og kafédrift, 350 mål freda hage- og jordbrukslandskap, sauehold og 12.000 mål skog og utmark.

I tillegg til kulturminneforvaltning og museumsverksemd driv Baroniet Rosendal utstrekt kulturformidling og samarbeider med nokon av Noregs mest anerkjente artistar, musikarar, kunstnarar og kulturpersonar. Baroniet har 15 faste tilsette, ca. 60 sesongarbeidarar og omset for 35 millionar kroner per år og har rundt 60.000 besøkande årleg.

Økonomiansvarleg – Baroniet Rosendal / Den Weis Rosenkroneske stiftelse

Baroniet Rosendal søkjer økonomi- og rekneskapsansvarleg som vil trivast i ei variert, sjølvstendig og meiningsfull stilling ved ein unik norsk kulturskatt. Stillinga inngår i Baroniet si leiargruppe og rapporterer til direktør.

Sentrale arbeidsoppgåver

 • Føring av rekneskap, budsjett, økonomi- og likviditets-styring og rapportering
 • Analyse, rapportering og oppfølging av nøkkeltal i drift og prosjekt
 • utfakturering av kundar, utarbeide rekneskapsbilag, fakturabehandling og leverandørbetalingar
 • Løn, forsikring, pensjon, personal og IT
 • Søknad om og rapportering av offentlege og private tilskot
 • Kontaktperson mot revisor og finansinstitusjonar
 • Forma og utvikla stiftinga sine system og rutinar innan ansvarsområda
 • Bistå i prosjekt og anna arbeid i stiftinga

Nøkkelkvalifikasjonar

 • Relevant høgare økonomi- og rekneskapsutdanning
 • Erfaring frå tilsvarande stilling
 • Kunnskap om økonomi, rekneskap og finans
 • Ferdigheiter i bruk av rekneskapsprogram og IT-verktøy
 • Brei og relevant erfaring kan kompensera for manglande formell utdanning

Personlege eigenskapar

 • Ansvarleg og nøyaktig
 • Strukturert og analytisk
 • Sjølvstendig og initiativrik
 • Fleksibel og positiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Baroniet Rosendal, Avlsgård & Fruehus

Vi kan tilby

 • Ein unik, interessant og meiningsfull arbeidsplass
 • Sjølvstendig arbeid med fridom og ansvar
 • Medlemskap i KLP og gode forsikringsordningar
 • Løn etter avtale
 • Godt og stabilt lokalsamfunn i unike natur- og kulturomgjevnader

Tiltreding snarast mogleg etter avtale.

Søknaden skal innehalda søknadsbrev, CV og eventuelle andre vedlegg.

Les meir om Baroniet her: www.baroniet.no
Årsrapportar m.m.: https://www.baroniet.no/om-stiftelsen/

 

Søknadsfrist: 22.mars

til anna.lena.flatland@baroniet.no

Ved spørsmål kan ein ta kontakt med direktør Anna Lena Flatland, 93802586