Slottet frå 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall

Hjem Kulturprogram 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov

750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov

Historisk seminar:
Kva rolle spela Gaut Jonsson til Mel i Rosendal i norsk politikk og lovgjeving i Noreg på 1200-talet?

Lørdag 25. mai kl. 12.00 inkludert lunsj Kjøp billett

Jonsson er truleg i lag med dei som gjorde krav trona i dette hundreåret den som påverka norsk politikk og statsdanning i størst grad.

Gaut Jonsson til Mel var rådgjevar for kong Håkon 4. frå 1217, og for prins og seinare kong Magnus 6. frå 1254 til sin død i 1270.

Erik Opsahl, professor ved NTNU; Norsk politikk overfor omverdenen 1240-1350. Fra makt til avmakt?
Hans Jacob Orning, professor ved UiO; Landsloven og norske stormenns rolle i borgerkrigene (1130-1240
Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UiO og forskar ved Baroniet Rosendal; Kong Magnus Lagabøter og Landslova av 1274: Fred, lov og livsverk.
Randi Bjørshol Wærdahl, professor ved NTNU; Gaut Jonsson på Mel: Birkebein, krigshisser og tidsvitne.

Tips: temakveld i Kvinnherad Kyrkje

Søndag 26. mai kl. 18.00: «Frå Kristenretten på Moster 1024 til Landslova av 1274: Religion, politikk, lov og byrjinga på den norske staten».

Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UIO og forskar ved Baroniet Rosendal

Arrangør: Kvinnerad sokneråd

Les meir på kyrkja si nettside

Slik gjer du:

 

For Riddersalen:

  • Velg billettype
  • Velg om du vil sitte på galleriet eller parketten
  • Klikk på dei sitteplassane du ønsker, og spesifiser kva type billett dei er.
  • Betal trygt med VISA eller MasterCard
  • Billett vert tilsendt på tekstmelding og epost. Vis denne i døra ved inngong. Har du ikkje mobil, kan du printe billetten ut på eit ark.

 

For Borggården:

  • Velg billettype og antal
  • Betal trygt med VISA eller MasterCard
  • Billett vert tilsendt på tekstmelding og epost. Vis denne i døra ved inngong. Har du ikkje mobil, kan du printe billetten ut på eit ark.

 

Dersom arrangementet er utselt kan du senda oss ein epost til info@baroniet.no og melda deg på venteliste. Ventelistene vert gått gjennom før evt. restbillettar vert lagt ut for sal. Selde billettar vert ikkje refunderte.