Slottet frå 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall

Forsiden Kunstutstilling 2017

Kunstutstilling 2017

Også i år vil det være to utstillinger. Den ene vil vise bilder av den danske nyklassisisten Chr. W. Eckersberg som en kunstnerisk parallell til Mozart, og den andre er viet Olivier Messiaen, som også har en plass på programmet, og hans preferanser når det gjelder billedkunst – Robert Delaunay, Georges Rouault og Georges Braque.
C.W. Eckersberg (1783-1853) : Klostergården i S. Lorenzo fuori le mura i Rom. 1814/16. Statens Museum for Kunst, København. C.W. Eckersberg (1783-1853): Kammerherreinde Sophie Hedvig Løvenskjold, f. baronesse Adeler og hendes treårige datter Berthe Henriette.1817. S.tatens Museum for Kunst, København

C.W. Eckersberg (1783-1853) : Klostergården i S. Lorenzo fuori le mura i Rom. 1814/16. Statens Museum for Kunst, København. C.W. Eckersberg (1783-1853) : Kammerherreinde Sophie Hedvig Løvenskjold, f. baronesse Adeler og hendes treårige datter Berthe Henriette.1817. S.tatens Museum for Kunst, København

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) var sammen med Joseph Haydn (1732–1809) og Ludwig van Beethoven (1770–1827) de ledende wiener-klassisistene.

Er der noen parallell til dem innenfor billedkunsten? Det er et vanskelig spørsmål, men den danske nyklassisisten Christopher Wilhelm Eckersberg (1783–1853) er i hvertfall en kunstner som hadde et syn på kunstens stilling og oppgaver som på flere punkter sto nær det musikksyn vi finner hos wienerklassisistene. Derfor skal vi stille ut noen av hans arbeider, slik at dere selv kan avgjøre om det finnes noen paralleller.

Olivier Messiaen (1908–1992) er også en komponist som skal hylles på denne festivalen, og det med et verk han skrev mens han var fange i den tyske konsentrasjonsleiren Stammlager VIII A. Der skrev han Quator pour la fin du Temps for klarinett, fiolin, cello og klaver, fordi det tilfeldigvis var fanger med disse instrumentene.

I utstillingen skal vi først presentere Messiaen og dette verket, og dernest tre malere som Messiaen var knyttet til, nemlig Robert Delaunay (1885–1941) hvis fargesterke malerier Messiaen selv mente lå nær hans egen musikk, dernest den katolske maleren Georges Rouault (1871–1958) som delte hans tro, og til sist Georges Braque (1882–1963) som var like opptatt av fugler som Messiaen. Quator er den første komposisjon hvor Messiaen refererer til fuglesang.

Kunstutstilling på Baroniet Rosendal 2017: Robert Delauney (1885-1941) : Sun, Moon, Simultaneous 2. Paris 1913.

Robert Delauney (1885-1941) : Sun, Moon, Simultaneous 2. Paris 1913.