Slottet frå 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall

Hjem Kunstutstilling 2018

Kunstutstilling 2018

«I skyggen av en krig (1914-1918)»

10. mai – 2. september.

Som en del av festivalens konsept kuraterer professor Gunnar Danbolt en todelt utstilling som tar for seg reaksjoner på første verdenskrig i malerkunsten, og en egen utstilling med malerier av Håkon Bleken (f. 1929).

Sammen vil disse utstillingene bli et akkompagnement til den musikken som skal fremføres, et akkompagnement som forhåpentlig vil fremme refleksjon og fordypelse.

Håkon Bleken er en kunstner som ikke bare på modernistisk vis er opptatt av formale problemer – selv om de også er viktige for ham – men i særlig grad har tatt opp eksistensielle spørsmål, ofte aktualisert gjennom hendelser og begivenheter i hans egen samtid. Han var f. eks. en av de første til å reflektere malerisk over Utøya-massakren. Han har ofte latt seg inspirere av litteratur, som Henrik Ibsen og Thomas Mann, og av musikk. Derfor er han en kunstner som egner seg godt på en festival med tittelen «I skyggen av en krig».

 

Håkon Bleken, utstilling på Baroniet Rosendal 2018

Håkon Bleken

Per Krohg, Granaten. Foto: Dag Asle Lango

Per Krohg: Granaten (1916)

Men vi skal også ha en egen utstilling med bilder laget som reaksjoner på første verdenskrig – riktignok ikke originaler, men gode kopier – som ett av de mest rystende krigsbilder fra 1. verdenskrig, nemlig Otto Dix Krigen (1932) og Per Krohgs Granaten (1916).

Sammen vil disse utstillingene bli et akkompagnement til den musikken som skal fremføres, et akkompagnement som forhåpentlig vil fremme refleksjon og fordypelse.